Vývoj

Skupina KSM Castings je poskytovatelem komplexních služeb zákazníkům a vaším partnerem od vývoje, přes testy až po sériový produkt.

K dispozici je vám globální vývojový tým, doplněný o úseky sériového, procesního a technologického vývoje – s globální kompetencí ve vývoji na nejvyšší úrovni.

Ve všech fázích vývoje jsou použity nejmodernější simulační programy a nástroje. Díky neustálému vývoji výrobních technologií rozšiřujeme stávající konkurenční výhody.

Naše R&D slévárna slouží kromě základního výzkumu i dalšímu vývoji našich procesů. Je vybavena různými procesy, jako na příklad CPC, kokilové lití, jakož i s tím související tepelné ošetření a prosvícení. Tím nám umožňuje R&D slévárna vysokou dynamiku v oblasti výzkumu a vývoje.

Profitujte z naší celosvětové sítě. Od začátku.

DESIGN & TECHNIKA

Je to naše náročnost, která dělá naši kvalitu.

Podporujeme Vás ve Vašem vývoji produktu od prvních hodin tak, aby jste díly a systémy uspořádali optimálně. Tím jsou hned od počátku zohledňovány požadavky pozdější sériové výroby na procesní stabilitu. Studie proveditelnosti, na bázi požadavků zástavbového prostoru a technických specifikací, umožňují společnou a včasnou diskuzi o technickém a ekonomicky optimálním řešení.

Jako Váš partner pro vývoj optimalizujeme design dílů z hlediska hmotnosti, pevnosti a technologie. Denně uplatňujeme naše dlouholeté zkušenosti s aplikací nejmodernějších simulačních metod.

Při vývoji dílů úzce spolupracujeme s našimi dlouholetými vývojovými partnery a dodavateli, mimo jiné i z oblasti lisování oceli, plastů a hliníkových odlitků. Tím je pro vás k dispozici, kromě běžných výrobních postupů, i široké spektrum vývojových, simulačních, kontrolních a ověřovacích metod. Máme k dispozici akreditované testovací centrum s nejnovější technikou, kde provádíme například doprovodnou vývojovou zkoušku pevnosti a životnosti dílu, uvolňujeme konstrukční vzorky do sériové výroby a ověřujeme vlastnosti sériové výroby a dílu.

V oblasti software pracujeme, mimo jiné, v oblasti 3D s Catia V5, Creo 2.0 a Siemens NX 11, v oblasti FEM s HyperWorks (HyperMesh, OptiStruct, Radioss, FEMFAT) a Abaqus. K výměně dat používáme především Data Exchange DXM a zákaznické portály.

Společně vám v krátké době poskytneme optimální výsledky.

VÝZKUM & VÝVOJ

Efektivita a bezpečnost procesu pro Vaše výrobky.

Know-how našeho technologického vývoje pro Vás znamená optimální řešení: od funkce dílu, přes hmotnost a kvalitu, až po náklady.

Vývoj výrobního procesu

Stále důsledně optimalizujeme stávající procesy a vyvíjíme nové postupy až po sériovou výrobu:

V roce 2000 začala skupina KSM Castings Group testovat na jednom zkušebním stroji výrobní technologii lití s protitlakem Counter Pressure Castings (CPC). Dnes má firma k dispozici 12 plně automatizovaných zařízení na lití s protitlakem ve třech závodech v Německu a Číně a vyrábí na nich závěsy kol a držáky ložisek pro různé firmy automobilového průmyslu.

Technologií lití za řízeného vakua Controlled Vacuum Casting (CVC®) vyrábí firma KSM jako jedna z prvních na světě podvozkové díly ve svařovatelném provedení a bez předchozí úpravy.

Technologický vývoj firmy KSM Castings se velkou měrou podílel také na zavedení technologie s využitím anorganických jader do sériové výroby.

Touto technologií s vícenásobným litím do sklápěcích kokil (MTC®) dnes vyrábí skupina KSM Castings Group vstřikovací čerpadla v miliónových sériích.

Od roku 2018 se navíc naše R&D slévárna věnuje možnostem vývoje ve všech běžných procesech kokilového lití.

Vývoj materiálu

K výrobě kvalitního produktu je nutné optimální složení licí hmoty. Její složení je rozhodující pro významné vlastnosti produktu jako je pevnost, tažnost, odolnost vůči korozi, a v neposlední řadě i pro cenu.

Úzce spolupracujeme se školami, vědeckými institucemi a průmyslovými partnery na optimalizaci stávajících a vývoji nových slitin pro naše technologie.

Vývoj pro celou skupinu KSM Castings probíhá v centrále společnosti, v Hildesheimu.