Technologie ve skupině KSM Castings Group

Technologie lití je tou nejkratší cestou od tekutého kovu k hotovému produktu. Využíváme této skutečnosti a koncentrujeme výrobní postupy do výrobních buněk. Důsledně aplikujeme moderní výrobní technologie. Za využití sofistikovaných technologií zpracování dat optimalizujeme tok materiálu ve výrobě; tím jednak minimalizujeme množství zásob nutných k zachycení neočekávaných výkyvů potřeb zákazníků, jednak vytváříme uzavřené regulační okruhy a zlepšujeme kvalitu procesu.

Náročné produkty ze slitin hliníku a magnézia vyrábíme nejmodernějšími, z ekologického hlediska optimalizovanými postupy lití a technologiemi obrábění. Integrované, certifikované řízení kvality zaručuje jak stabilitu procesu, tak i vlastnosti výrobků splňující podmínky příslušných norem a specifikací. KSM Castings Group dodává komponenty a systémy do téměř všech oblastí automobilové techniky.

Tlakové lití

Během procesu tlakového lití se tavenina kovu vstříkne vysokou rychlostí a pod vysokým tlakem do forem z tepelně odolné oceli. Doba plnění licí formy je kratší než 100 milisekund a tlak dosahuje až 1000 barů. Tento proces se vyznačuje vysokou produktivitou výroby a rozměrovou stálostí produktů.

Tímto postupem se vyrábějí komplexní výrobky, jako jsou skříně a vnitřní díly převodovek, řízení, součásti motorů a jejich periferií.

Aby byly díly vyrobené tlakovým litím svařitelné a hodily se k dvoustupňovému tepelnému zpracování (T6, T7), vyvinula skupina KSM Castings Group zvláštní proces vakuového tlakového lití, tzv. Controlled Vacuum Casting (CVC®).

Proces tlakové lití

Controlled Vacuum Casting (CVC®)

Proces CVC®

Gravitační kokilové lití

Proces gravitační kokilové lití

Multi Tilt Casting (MTC®)

Counter Pressure Casting (CPC)

Proces CPC

Mechanické obrábění

Mechanische Bearbeitung