Již dnes myslet na zítřek.

Udržitelný rozvoj pro životní prostředí a společnost
Ochrana životního prostředí je důležitou součástí našeho podniku. Trvale snižujeme množství odpadů, odpadních vod a emisí; tím dosahujeme souladu mezi ekologickými a ekonomickými aspekty výroby.

Eko-management
Všechny aktivity podniku berou ohled na trvale udržitelné životní prostředí.  Byl vytvořen certifikovaný systému eko-managementu, který slouží k systematické a stálé optimalizaci ochrany životního prostředí.

Zdroje
Šetrné nakládání se zdroji znamená v KSM Castings CZ s.r.o. vedle úsporného používání ekologicky šetrných surovin, pomocných a provozních látek také úsporný koloběh materiálů uvnitř závodu. Látky, technická zařízení, jakož i služby, hodnotíme podle ekologických hledisek  již před jejich pořízením. Od našich dodavatelů a poskytovatelů služeb požadujeme splnění  základních požadavků ekologického  standardu a soustavné zlepšování ekologických ukazatelů výrobků.

Klademe ty nejvyšší požadavky.

Odpady a nebezpečné látky

Před využíváním odpadů má u KSM Castings CZ s.r.o. přednost zabraňování jejich vzniku. Odpady částečně sami upravujeme. více »

Voda a odpadní vody

Zavedli jsme takové postupy, abychom odebírali co možná nejméně čerstvé vody a redukovali množství odpadních vod. více »

Energie a emise

Realizujeme četná opatření pro stálé snižování spotřeby energií a minimalizaci množství emisí CO2více »

Ochrana klimatu

Bezpečnost práce

Code of Conduct

Code of Conduct (únor 2020)

Společnost KSM přebírá odpovědnost spolu s dodavatelijazyk: český
velikost: 752 KB
formát: PDF

Download

Certifikáty