Team KSM Hrádek – Sportovní oddíl

23.03.2017, KSM Castings CZ s.r.o.: Team KSM Hrádek – Sportovní oddíl

Představujeme Vám sportovní oddíl TEAM KSM HRÁDEK zaměřený na vytrvalostní sporty – cyklistiku, triatlon, běh, překážkový běh. Oddíl jsme založili pro podporu rozvoje sportu a závodní činnosti obyvatel Hrádku nad Nisou a zaměstnanců firmy KSM Castings CZ. Kromě starších a zkušenějších závodníků jsme jeho členskou základnu rozšířili o mladé i méně zkušené sportovce, kterým společně předáváme své letité zkušenosti a snažíme se je vést k efektivnímu tréninku, připravit je na závody v různých úrovních i disciplínách. Společně se učíme práci v týmu, odpovědnosti a fair play přístupu jak na závodech, tak v běžném životě.

CHARAKTERISTIKA TÝMU:

 • Funguje pod Lužickým sportovním spolkem
 • Hlavními sponzory týmu jsou KSM Castings CZ a město Hrádek nad Nisou – zkrácením názvů vznikl název týmu KSM HRÁDEK
 • Zaměřuje se na vytrvalostní sporty – cyklistiku, triatlon, běh, překážkový běh, apod.
 • Sdružuje obyvatele Hrádku nad Nisou a zaměstnance KSM Castings CZ a jejich rodinné příslušníky
 • Činností týmu je společný trénink, závodění, brigády, vzájemné předávání zkušeností ze závodění a tréninku, charitativní činnost a pořádání závodů

HISTORIE TÝMU:

 • Na jaře 2016 první snaha Víťi Štrupla, ředitele hrádecké Brány Trojzemí, založit Hrádecký tým ve spojení s KSM Castings CZ. Oslovil Pavla Hobrlanta a několik další cyklistů z KSM. Pavel začal vymýšlet první názvy a koncept týmu, ale pak snaha ustala a celý projekt usnul…
 • V létě 2016, po úspěchu štafety Pavla a Jendy Schulhofa na Varnsdorfském triatlonu, jsou cyklisté z KSM osloveni Simonou Donátovou – vedoucí personálního oddělení firmy KSM Castings CZ s oficiální nabídkou založení firemního týmu
 • Začal se připravovat tým čistě pro zaměstnance KSM, ale na přelomu srpna a září se do toho opět vložil Víťa a oživila se myšlenka společného týmu
 • Pavel se toho chytl a začal s Víťou kout plány, Víťa oslovil členy týmu MTB Hrádek nad Nisou a ti se připojili
 • V září 2016 byl Simoně Donátové v KSM předložen návrh konceptu týmu a na oplátku ona předložila své připomínky a tým začal mít reálné obrysy, byl odsouhlasen název týmu jako TEAM KSM HRÁDEK
 • V říjnu vznikla dohoda s KSM na finančních podmínkách, byli sehnáni další sponzoři, vznikl spolek, stanovy a byl stanoven čtyřčlenný výbor spolku ve složení Pavel Hobrlant, Vít Štrupl, Ivo Machek a Michal Futó, byli osloveni potenciální zájemci s nabídkou členství
 • V listopadu byl založen Lužický sportovní spolek, který zaštiťuje TEAM KSM HRÁDEK
 • 16. 11. se udála první schůze členů s prezentací týmu
 • Od konce listopadu 2016 první společné víkendové akce
 • Od půlky prosince 2016 pravidelné kruhové tréninky v tělocvičně pod vedením trenéra
 • Kolem nového roku vznikla dohoda s firmou Alisy o zajištěný týmového oblečení, TEAM KSM HRÁDEK od této doby také plní roli test teamu cyklistické sekci firmy Alisy, spolupodílí se na vývoji oblečení
 • Od jara 2017 tréninky techniky jízdy na kole, techniky běhu, týmová tréninková poradna na internetu apod.

SPONZOŘI & PARTNEŘI:

 • KSM Castings CZ
 • Hrádek nad Nisou
 • Nástroje Sváda
 • Alisy Sportswear
 • Stavebniny HRAK
 • Rekreační areál Kristýna
 • LTL Kovo
 • Michal Futó
 • The Biker´s Garden / Ghost
 • Masáže & pedikůra Monika Fukárková

ČLENSTVÍ V TÝMU:

Člen týmu musí splňovat jednu ze dvou podmínek, 1) musí pocházet nebo bydlet v Hrádku nad Nisou, 2) musí být zaměstnancem firmy KSM Castings CZ

Přijímání členů funguje tak, že noví členové nejprve fungují jako externisté a podle toho jak spolupracují s týmem, účastní se společných aktivit a závodů, jsou poté přijímáni. Přijetí do týmu není automatické, musí jej schválit výbor týmu na základě podané přihlášky a spolupráce žadatele s týmem!